Välkommen till Prometheus

Vi erbjuder ett hållbart pensionssparande på etiska grunder där pensionskapitalet verkar positivt för vår värld och våra pensionssparare


VÅRT PG UPPHÖR! VÄNLIGEN ANVÄND BG 5343-5194 

Traditionell pensionsförsäkring med en hållbar och etisk profil – för dig som är medarbetare i en antroposofiskt orienterad verksamhet, eller söker ett hållbart alternativ!

Den trygghet som detta alternativ erbjuder innebär att du vet att dina pengar placeras på ett etiskt och tryggt sätt och att du alltid har en garanterad ränta på ditt pensionskapital. Utöver den garanterade räntan ger vi även en återbäringsränta vars storlek beror på hur stor pensionskassans avkastning på det förvaltade pensionskapitalet är varje år. Dina pensionspengar kan arbeta och växa i etiskt försvarbara initiativ och i olika antroposofiska verksamheter. Läs mer om oss!


Val av Prometheus

Här hittar du mer information om hur du kan välja Prometheus som förvaltare av hela din tjänstepension! Läs mer

Vad är en pensionskassa?

Här kan du läsa mer om vad en pensionskassa är. Läs mer